شرکت سولار کنترل صنعت


پیشرو در صنعت انرژی خورشیدیانرژی ارزان
در دست شما


این شرکت در زمینه مشاوره ، امکان سنجی ، طراحی ، تأمین ، اجرا و نگهداری سیستم های خورشیدی مورد توجه سازمان ها وارگانهای ذیربط بوده و در لیست تامین کنندگان مورد تأیید قرار دارد. سالها تجربه و آشنایی با مشکلات مرتبط در این زمینه، ما را قادر ساخته تا با دید وسیع تری طراحی ، تهیه تجهیزات و اجرای پروژه ها را انجام دهیم.

parallax background

خدمات ما

آشنایی با پروژه های ما

نیروگاه خورشیدی ماذندران

پروژه نصب و راه اندازی سیستم خورشیدی آفگرید

موضوع: احداث سیستم خورشیدی آفگرید
ظرفیت: 3 کیلو وات
مشتری: مالک شخصی
نوع قرارداد: EPC
مکان: استان مازندران
دوره اجرا: 2 روز
8

پروژه نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی همدان

موضوع: نیروگاه خورشیدی آنگرید
ظرفیت: 50 کیلو وات
کارفرما: شرکت سامان پژوه
نوع قرارداد: EPC
مکان: استان همدان
دوره اجرا: 20 روز

میانگین ماهیانه تولید انرژی

همکاران بین المللی