انرژی خورشیدی چیست؟


انرژی خورشیدی در دسترس ترین،فراوان ترین و ارزان ترین منبع انرژی در زمین است. انرژی خورشیدی یکی از انواع انرژیهای تجدید پذیر بوده و این بدین معنی است که از منابع طبیعی استفاده نکرده و به محیط زیست آسیب نمی رساند.در مقایسه با سوختهای فسیلی،انرژی خورشیدی میزان کربن و سایر آلاینده های محیطی را کاهش داده و در نهایت آلودگی کمتری ایجاد کرده که به آب و هوای پاک منجر می شود. امروزه ،عملی ترین و رایج ترین روش جذب انرژی خورشیدی استفاده از صفحات خورشیدی است. صفحات خورشیدی از مجموعه ای از سلول های فتوولتائیک تشکیل شده است که معمولاً به آنها سلول های PV گفته می شود. چراغ ها ، وسایل آشپزخانه ، سیستم های تهویه مطبوع ، بخاری و هر چیز دیگری که با گاز یا برق کار کند ، می توانند با توان تولید شده توسط پنل های خورشیدی کار کنند.

انرژی خورشیدی چگونه کار می کند؟


خورشید فوتون ها را منتشر می کند. هنگامی که نور خورشید به سلولهای فتوولتائیک (PV) یک صفحه خورشیدی برخورد می کند ، فوتون ها با الکترون های آزاد اتم ها برخورد می کنند. الکترونها از طریق یک رسانا برای تولید الکتریسیته جریان می یابند. سپس ماژول های PV جریان مستقیم (DC) را تولید می کنند که توسط اینورتر به جریان متناوب (AC) تبدیل می شود. سیستم های خورشیدی همیشه مقدار همه انرژی مورد نیاز شما را تولید نمی کنند. با استفاده از باتری خورشیدی می توانید در هنگام تابش نور خورشید انرژی لازم را برای استفاده از آن ذخیره کنید. اگر در منطقه ای باشید که امکان اتصال به شبکه و خرید توسط آن فراهم باشد، می توانید برق مازاد را نیز به شرکتهای بهره بردار برق منطقه ای خود بفروشید.