تاریخچه


شرکت مهندسی و بازرگانی "همگام کنترل صنعت" در سال 2004 تأسیس و فعالیت خود را در زمینه اتوماسیون صنعتی آغاز کرد. پس از سالها فعالیت مستمر در صنایع مختلف ، با حمایت تیم فنی خود ، تصمیم گرفت فعالیتهای خود را به سمت انرژیهای تجدیدپذیر ارتقا دهد، لذا از سال 2010 ،فعالیت شرکت در دو بخش اتوماسیون صنعتی و انرژیهای نو تعریف و ادامه یافت. با ارتقاء دانش فنی و تجاری در زمینه انرژی خورشیدی، در سال 2016 نام شرکت به "سولار کنترل صنعت" تغییر یافته و اساسنامه شرکت نیز بر این اساس اصلاح گردید.